O NÁS

Spoločnosť TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. vznikla po zániku mestskej organizácie Technické služby.

TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. je spoločnosť s ručením obmedzením, ktorá vznikla v roku 1998. Jediným spoločníkom tejto firmy je MESTO NOVÁ DUBNICA. Štatutárnym orgánom TEKOSU je od roku 2016 Bc. Pavol Pažítka.
TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. zabezpečujeme rôzne druhy služieb, ktoré si môžete pozrieť nižšie, položka Služby.

SLUŽBY

Spoločnosť TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. zabezpečuje nasledovné služby:

- zimná a letná údržba vozoviek cestných komunikácií a chodníkov ( odhŕňanie snehu, kropenie a zametanie ), drobné opravy ciest a chodníkov
- zakladanie a rekultivácia porastov
- záhradnícke a sadovnícke práce, údržba zelene
- demolácie a zemné práce

 

 

- prípravné práce na stavbu
- podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
- cestná nákladná doprava
- elektroinštalácie, údržba verejného osvetlenia
- nakladanie s nebezpečným odpadom

ZVEREJNENÉ DOKUMENTY

Povinne zverejnené dokumenty:

ADRESA

TEKOS Nová Dubnica, s.r.o.
Topoľová 781/5
Nová Dubnica 018 51
IČO: 36 303 305
DIČ: 2020114745
IČ DPH: SK2020114745

KONTAKT

Telefón: 042/44 41 084
Mobil (riaditeľ): 0905 583 209
Emaily:
riaditel@tekos.sk
ekonom@tekos.sk
majster@tekos.sk
tekos@tekos.sk