TEKOS s.r.o.
Domov Ostatné Služby

 

[Probíhají úpravy]

 

Technické služby mesta Nová Dubnica


Profil spoločnosti

Spoločnosť TEKOS Nová Dubnica s.r.o. vznikla ako nástupca mestskej organizácie Technické služby. Zabezpečujeme nasledovné služby :


Ponúkané služby

 •  zimná a letná údržba vozoviek cestných komunikácií a chodníkov ( odhŕňanie snehu, kropenie a zametanie ), drobné opravy ciest a chodníkov
 •  zakladanie a rekultivácia porastov
 •  záhradnícke a sadovnícke práce, údržba zelene
 •  demolácie a zemné práce
 •  prípravné práce na stavbu
 •  podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
 •  pohrebná služba vrátane prepravy zosnulých, tel. 042 - 44 32 331
 •  prevádzkovanie cintorína
 •  cestná nákladná doprava
 •  elektroinštalácie, údržba verejného osvetlenia
 •  nakladanie s nebezpečným odpadom - prevádzkovanie zberného miesta


Kontaktné informace

Telefon
042/44 32 326
Fax
fax
Adresa
Topoľová 781/5
Elektronická pošta
tekos@tekos.sk
 

 

Akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadne tejto web stránky píšte na adresu : admin@mrksk.sk.
Posledná aktualizácia : 20. 12. 2005